نوستالگرافی

سال 1371 وقتی وارد حرفه‌ی مطبوعات شدم کامپیوتر تازه در حال ورود به چرخه‌ی تولید محصول بود و هنوز در دفتر برخی نشریات، تعدادی از ابزار و وسایل روزنامه‌نگاری در دوران قدیم (نظیر گارسه‌های حروف‌های سربی و چیزهایی نظیر این) دیده می‌شد. آن روزها برخلاف امروز،‌ صفحه‌آرایی مجله‌ها و روزنامه‌ها به صورت دستی انجام می‌شد و از آن‌جا که هنوز بخش عمده‌ای از مطبوعات به صورت سیاه و سفید منتشر می‌شد، هم‌چنان عکاسی و طبعاً چاپ عکس‌ها به صورت سیاه و سفید رواج داشت. این عکس‌ها برای خودم دربرگیرنده‌ی نوعی نوستالگرافی (ترکیب غریبی از نوستالژی و فتوگرافی!) است. تصویری از روزها و روزگار جوانی…که دیگر هرگز برنمی‌گردد.