نشست آن‌لاین نقد و بررسی فیلم‌های جشنواره‌ی فیلم فردا

نشست آن‌لاین و نقد و بررسی، یکی از برنامه‌های جنبی ششمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم و عکس فناوری و صنعتی «فردا» بود که در بهار 1400 برگزار شد. یکی از اهداف این جشنواره که امسال ششمین دوره‌ی خود را پشت سر گذاشت «دستيابی به اقتصاد شکوفا، دانش‌بنیان و متکی به توانمندی‌های داخلی» عنوان شده بود. هدفی که به گفته‌ی دست‌اندرکاران این جشنواره «مستلزم اشاعه‌ی فرهنگ خودباوری و حرکت‌های نوآورانه و خلاقانه در کشور» است.

در پایان این جشنواره‌ فرصتی فراهم شد تا با حضور در یک برنامه‌ی اینستاگرامی، ضمن پاسخ به پرسش‌های دبیر آن (جناب آقای بهزاد رشیدی) همراه با ایشان به نقد و بررسی تعدادی از فیلم‌های به نمایش درآمده بنشینم. آن‌چه می‌بینید حاصل این حضور و مشارکت تقریباً یک‌ساعته است.

نکته: در این لایو اینستاگرامی به ده فیلم کوتاه و بلند پرداخته شد. این فیلم‌ها عبارت بودند از: اوسیا (علی‌رضا دهقان)، آب، آتش، خاک (محمود رحمانی)، باروری ابرها (علی نیکوکار)، پرواز تا پردیس (کاوه مظاهری)، تب مسین (رهبر قنبری)، جام مسین (میرعباس خسروی‌نژاد)، زادگاه زندگی (علی نیکوکار)، طبرستانی‌ها (محسن عبدالوهاب)، فراش (محمدمهدی فکریان) و فصل هرس (لقمان خالدی).