می‌دانم. احتمالاً در نگاه اول خیلی عجیب و حتی باورنکردنی به نظر می‌رسد اما به‌هرحال تنظیم فیلم‌نامه‌‌ برای نصب فلاش‌تانک ایران یکی از واپسین فعالیت‌های نگارنده در زمینه‌ی نگارش متن‌های تبلیغاتی است.

تکرار یکی از آن تجربه‌های قدیمی که حاصل دوران فترت و کم‌کاری است؛ و البته تلاشی مجدانه برای کمک به ورزیدگی در نگارش انواع متن‌ها.

باید اشاره کنم موشن گرافیک، تدوین و کارگردانی این فیلم، کار دوست و همکارم سامی قوتی است؛ و گویندگی گفتار متن آن را علی‌رضا جهادی برعهده داشته.