گفت‌وگو با مهران کاشانی

وقتی تصمیم گرفتم با نویسنده‌ی فیلم‌نامه‌ی دختر (ساخته‌ی رضا میرکریمی) گفت‌وگو کنم فکر نمی‌کردم نتیجه‌ی کار این‌قدر برای خودم آموزنده و جالب باشد. گفت‌وگویی که اگر سعه‌ی صدر مهران کاشانی و واقع‌بینی او درباره‌ی تاثیر تغییرات اِعمال شده بر فیلم‌نامه نبود شاید این‌قدر جذاب و خواندنی از کار در نمی‌آمد. گفت‌وگویی که شاید روزی همین‌جا و در صفحه‌ی شخصی خودم آن را منتشر کردم.