گفت‌وگو با حمید نعمت‌الله

حمید نعمت‌الله را از سال‌ها قبل می‌شناسم. زمانی که خبرنگار سینمایی بود و هر دو ما در هفته‌نامه‌ی سینما می‌نوشتیم و کار می‌کردیم. زمانی که نعمت‌الله سریال وضعیت سفید (1390) ساخت، من در ماهنامه‌ی صنعت سینما مسئول صفحه‌ی تلویزیون بودم و به همین بهانه فرصتی فراهم شد تا در دفتر تولید این سریال با او گفت‌وگو کنم. این عکس‌ها (کار دوست عزیزم اسدالله غلامی‌) یادگار خاطره‌ی آن روز و آن گفت‌وگو است.