من در دو مقطع با ماهنامه‌ی فیلمنگار همکاری داشتم. بار اول زمانی بود که این نشریه هنوز دو رقمی نشده بود و بار دوم، در فاصله‌ی سال‌های 90 تا 95. این عکس‌ها حاصل گفت‌وگوهای من برای این نشریه است. گفت‌وگوهایی با فیلم‌نامه‌نویسان درباره‌ی فیلم‌نامه‌نویسی.