بدن‌ساز همراه

آگهی تبلیغاتی

تماشای این آگهی، آن‌هم در یکی دو سال اخیر که قرنطینه‌ی خانگی و توصیه به در خانه ماندن رواج چشم‌گیری پیدا کرده می‌تواند جالب و حتا الهام‌بخش باشد. به عبارتی دیگر این نوع وسایل بدن‌سازی که از قابلیت حمل و نقل نیز برخوردارند شاید امروز بیش از هر زمان دیگری بتواند به کار بیاید. البته شاید…


نویسنده‌ی فیلم‌نامه، کارگردان و تدوین‌گر: امید نجوان. بر اساس طرحی از: سعید یوسفی. فیلم‌بردار: حسین اسدی. مدیر تولید و گرافیست: سام قوتی. 41 ثانیه. محصول 1384